Helikopter mor mot ravn mor

I Tyskland har boka av den israelske forfatteren Orna Donath “Regretting Motherhood” blitt diskutert i et år. For journalisten Simone Schmollack er det fremfor alt en mediedebat som ignorerer de vanlige mødrene.I Israel var debatten om forfatterens studie Orna Donaths “Beklagende morskap” over en uke.

I Tyskland har emnet uønsket moderskap imidlertid forårsaket en stor røre og fortsetter til denne dagen. Det er derfor den nåværende leseturen til forfatteren av Tyskland møtes med stor interesse. Orna Donath fylte ikke bare hallen med interesserte lyttere under sin forestilling i Stuttgart.Nytt aspekt førte til røre”For det første tror jeg det er en mediedebatt,” sa TAZ-redaktør Simone Schmollack på Deutschlandradio Kultur.

Denne debatten om “Regretting Motherhood” står i kontrast til den tyske debatten om moderskap, som fokuserer på “helikoptermor mot moderkreft”. Denne diskusjonen foregår for alltid, og nå legges et nytt aspekt som forårsaker røre. Boken slo en nerve. Også i Tyskland hadde det vært bøker om barnløshet, men de ble ikke skrevet så følelsesmessig, sa Schmollack.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70